Thursday, August 19, 2010

Pabaon ng Umbra del Sol sa Pangasinenseng Rebelyones

Ang mga larawan na inyong makikita ay kuha sa scanned na librito na ipinamahagi ng Umbra del Sol sa mga rebelde ng Pangasinan. Eto ay isinulat at pinabaon sa kanila noong mga late 1800's.. Ang librito ay mayroon 106 na pahina na kung saan 2 pahina ang nawawala. Ibinabahagi lamang at tatakpan ang ibang parte ng mga orasyon. Sa mga nakakaintindi ng Pangasinan(Pangalatok) ay bahala na kayo umintindi sa mga ibang parte nito.

*Hahatiin ng 4 na parte ang librito na eto dito para hindi masyadong mahaba.

UNANG PARTE:(Pahina 1-20)