Tuesday, July 17, 2012

Orasyon Contra Armas - Para Mabitawan

Orasyon contra armas de mano at fuego na kung saan kapag sinambit o ipinalakpak ng dalawang kamay na inusalan ay mabibitawan ang hawak na armas ng may masamang tangka. Uusalin lamang kung kinakailangan. 


Ang orasyon:

+++


"Mitem Claudium T... Bahenam Kalez A... Omile Pratre Treves Adem Bam Bahenam Quiay Egosum Amen "


+++

Pag-ganap:


- Usalin ng tatlong beses saka ipadyak ang kanan paa sa lupa.


- Usalin ng tatlong beses sa mga kamay at ipalakpak ng malakas at isang beses para mabitawan at kumawala ang hawak na armas de mano o fuego ng mananakit sa iyo.