Thursday, December 6, 2012

GAYUMA: Filipino Love Potion - Ang mga Orasyon.

Sa mga nagdaan na taon ay sadyang napakarami ang nagtatanong ukol sa mga orasyon sa ritwal sa gayuma na aking itinuro sa inyo. Kung kaya't aking ipapamahagi na ng buo ang ritwal ng gayuma sa nagamit na damit. Sundin lamang ng naaayon sa turo ko ang ritwal ng sa gayon ay gumana eto ng tama. 

Ang ritwal:   

GAYUMA - Filipino Love PotionAng mga orasyon:

Unang Orasyon:

+++

NEMINE TRITARUM ADITA CHRISTUM SUMATUS TUISUT. (Usalin ang kompletong pangalan ng gagayumahin 3x) Susunod ka sa lahat ng nais ko, ako ang laging nasa isip mo at ako ay iyong mamahalin habang buhay. ESAELE ERKIMI SAULO KIMI SAULO.

Pangalawang Orasyon:

 DEUS DEUS SERCUM DATE MATAM ICUMHIS OMINOS BENITE BENIT ADME MULLEP EGOSUM OPIO MABITAMARI NOT NOM NON NIAC AC BIAC.

(Kompletong pangalan ng gagayumhin) Susuko ka sa akin at ako lang ang iyong mamahalin.

Huling Orasyon:

ACTUM ACTUM ERIGO LITIM ISUM KRISTUM LIVERA MIA MALO EGOSUM. Amen.  +++
Eto nawa ay inyong gamitin ng walang paghihiganti sa inyong mga puso.

Tuesday, July 17, 2012

Orasyon Contra Armas - Para Mabitawan

Orasyon contra armas de mano at fuego na kung saan kapag sinambit o ipinalakpak ng dalawang kamay na inusalan ay mabibitawan ang hawak na armas ng may masamang tangka. Uusalin lamang kung kinakailangan. 


Ang orasyon:

+++


"Mitem Claudium T... Bahenam Kalez A... Omile Pratre Treves Adem Bam Bahenam Quiay Egosum Amen "


+++

Pag-ganap:


- Usalin ng tatlong beses saka ipadyak ang kanan paa sa lupa.


- Usalin ng tatlong beses sa mga kamay at ipalakpak ng malakas at isang beses para mabitawan at kumawala ang hawak na armas de mano o fuego ng mananakit sa iyo.