Saturday, May 14, 2011

Tandaan at mag-ingat..

..At sinabi sa akin ni "B", "Ang tubig ay maghihimagsik sa tao.."