Sunday, July 27, 2008

For Supreme/Divine Protection

Pray this orasyon everyday at the hour of Christ's death and you will be safe from ALL harm and dangers induced by Men if your innocence is pure.

"domine deus meus ente esperabi salvame ab omnibus persequentibus me et libera me + si redidi retri buentibus mihi malum et dimisi hostilis meos vacuos + surge domine in furore tuo elevare indignans super hostilis meos et consurge ad me judicio quod mandasti + dominus iudicabit el gente judica me domine secundum hustitiam meam et secundum simplicitatem meam quae es en kenyac + confitebor domino secundum hustitiam eyyus et cantabo nomini domini A+G+L+A suprasumo +++ Amen."

OR

Write it on a new small white paper with a new pen and read it 7 times then insert it inside a scapular and wear it. And you shall not be harmed by any Man if your innocence is pure.

*Why does it say "if your innocence is pure"? The logic of this orasyon is to protect you from those you did not cause harm but means you harm. Confusing? Let's just say it will only work to those you did not cause harm but has no effect to those YOU caused harm and is making revenge.


Friday, July 25, 2008

Para sa Kapangyarihan ng Sariling Espiritu

Para sa kapangyarihan ng Sariling Espiritu upang labanan ang Mangkukulam, Mambabarang o Albularyo man:

"QUE SECOP DEUS MEUS DEUS NOTIR"

Sa hamon ng kalaban:

Bigkasin ang orasyon ng tatlong beses bago magorasyon pang-atake.

Kapag hinihila ang espiritu para sa komprontasyon:

Bigkasin ang orasyon at pilitin na huwag isara ang mga mata.

Kapag nahuli ang espiritu:

Bigkasin ang orasyon gamit ang dila o ang isip ng tuloy tuloy at magpumiglas hanggang makawala.

Para patayin ang kalaban na humuli:

Kapag nakawala at tinangkang huliin ulit. Itali ang kaliwang kamay sa lubid na itim na ginamit na panghampas sa likod ng isang magppenitensiya sa mahal na araw. Kapag nagkakaroon na ng koneksyon sayo at sa humuhuli sayo ay bigkasin ang "QUE SECOP DEUS MEUS DEUS NOTIR" ng tatlong beses at ang orasyon na "L..E..Meo..R...S..M..Ak..H.." o ang ibang orasyon na ang gamit ay katulad dito. Hawakan ang kutsilyo na binabad sa dugo ng siyam na itim na manok noong mahal na araw at nagtataglay ng 9 na pangalan at saksakin ang sarili. Kung sino man ang nanghuhuli sa iyo ay ang siyang tatanggap ng saksak.


Note:

-Ito ay mga halimbawa ng gamit ng orasyon na aking ibinigay. I don't suggest na gamitin ninyo ang mga ito lalo na ang panghuling instruction.

-Ang huling instruction at ang orasyon na nakapaloob dito ay galing sa demonyo. Ang 9 na manok na itim ay inaalay sa 9 na masamang espiritu sa mahal na araw, na tinatawag at inaalayan upang sila mismo ang magkonsagra sa kutsilyo na iyong magagamit.

-Ang orasyon na "L..E..Meo..R...S..M..Ak..H.." at iba pang orasyon na ang gamit ay katulad nito ay galing sa demonyo. Ito ay hindi sinusulat ng kompleto sa mga librito at minsan ay hindi talaga sinusulat at sinasaulo na lamang dahil na din sa sobrang kasamaan ng orasyon at ang puwedeng idulot ng mga ganitong klase ng orasyon.

Thursday, July 24, 2008

Questions From An Avid Reader

Greetings Filipino Sorcery,

 1. Isasangguni ko po lamang sa inyo ang tamang pagbigkas sa mga termino na ito:
  • Melech
  • Placent
  • Faciat
  • Cibum
  • Facti

 1. Itatanong ko rin po kung ano ang ibig sabihin ng “+++” na sumusunod sa salitang “In nomina” sa orasyon.

 1. Kung hindi ko po alam ang mga pangalan ng mga taong naninira sa amin, tatalab pa rin po ba ang bisa ng orasyon kung tukuyin ko na lamang na “silang lahat na naninira at namiminsala sa amin”?

Salamat po sa inyong pagbibigay linaw sa mga bagay na ito.

Magandang araw po!

red


Sagot:


1. Pronounciation:
 • Melech = Melek
 • Placent = Plasent
 • Faciat = Fasyat
 • Cibum = Sibum
 • Facti = Fakti
2. The three Crosses:

-Ang "+++" ay "Patris et Fili Jesu Cristi et Spirito Sancti". Eto ay kumbaga parang secret code o kaya naman minsan ay shortcut, o para hindi mabigkas ng iba at hindi makompleto ang orasyon dahil hindi alam kung ano ba ang tatlong krus na ito. Minsan naman ay eto ay nangangahulugan na kailangang mag sign of the cross ng tatlong beses pero usually ay "Patris..." ang meaning nito.

3. Ang hindi pag tukoy sa object ng orasyon:
- Importante na malaman ang pangalan. Pero sa orasyon na pinagkaloob saken para sa pangkalahatan ay hindi na kailangan ng pangalan. Kung ano ang rason ay hindi mo na dapat alamin. Dahil ang mga orasyon ay dapat isang misteryo lamang at hindi kiniquestion kung bakit ganito, bakit ganyan etc.. Dahil pag kiniquestion mo ang orasyon na pinagkaloob sayo ay ibig sabihin lamang nito ay hindi ka nagtitiwala dito, na siyang ikawawala ng bisa ng orasyon sayo.

Monday, July 21, 2008

Calavera of "E"

That old man who is nothing but a servant of Satan has something that I don't have. A type of mystical "stone" that is just very painful and hard to break. It was something not taught to me and something I am ashamed to confide to my elder.

So I decided that I have to use my very least desired method which is the Calavera. It's been years since the last time I used it and I always take this as my last choice. The name of this spirit is "E". The first thing that should be done is to go to a cemetery chapel, kneel and offer an orasyon with the calavera in hand. I should then go straight to my ritual area after the prayer.

And then I call him by fumigating his calavera with a certain plant, lighting three small candles all bound together by an orasyon written on a paper. I light the candles and mention another orasyon. I then call his name 9 times and if he does not appear to me or whisper to my ears. I throw another kind of leaves to the fumes and mention the three sacred names which represents the three candles bound together, to force and torture "E" to appear and do what I ask.

All this I will do tomorrow at 3pm. And after that, no more orasyons will be uttered out of that old man's mouth.

Friday, July 11, 2008

Orasyon Kontra Kulam, Mal-Espiritus at Engkantos

Along with the San Benito Medallion this is a potent orasyon to confront, torture and command Witches, Evil Spirits and Engkantos. And that is not its only purpose because it has a variety of usage depending to its specified instruction.

The Orasyon:

"Cruz Sancti Pater Benedicti, Cruz Sancti Sit Mihi Lux Nun, Draco Sit Mihi Duc Vade Retro Satana Nun Cam Suadeas Mihi Van Sunt Malia Quas Libas Ipse Venena Bibas."


Another instruction:

If you saw a witch in a cemetery, make three crosses on the cemetery entrance ground using the medallion and recite the orasyon per cross. And the witch will not be able to leave the grounds of the cemetery unless the crosses faded away from the ground.

Another one:( Proteksyon sa Masamang Tao)

If a person is going to attack you. Hold the medallion very tight and recite the orasyon three times as fast but clearly as you can and then stomp your left feet on the ground three times. The attacker will lose his mind(disoriented, confused) and will stay away from you.

-These are just two of the many things the medallion and its orasyon can do.

Saturday, July 5, 2008

To Temporarily Free Yourself From the Power of a Witch

This orasyon will free you from witchcraft but only when the witch has not yet tied or binded the power string to the doll. You can also use this orasyon whenever you feel that you are "actually" being harmed by a witch or a spell is being casted upon you(example: you feel like something is hitting you hard with a stick or throwing stones at you from nowhere ET AL). This orasyon is one of the many orasyons that I have that will TEMPORARILY dispel the power of a witch over you. Use it with great courage and with great trust in God and with his Angels. If purity of oneself is kept, the orasyon will be in its great power that if used, the doll will throw away its self from the hands of a witch and she/he wont be able to touch the doll as long as the orasyon has its effect.

The orasyon:

"ENOR IMETEROM ELLORUM AD DEUM EGOSUM EN MARIS SUBTUM PER DEUM SALBA ME"

Wednesday, July 2, 2008

I Want Your Updates
Has anybody finished or even started making their wheel yet?