Friday, July 25, 2008

Para sa Kapangyarihan ng Sariling Espiritu

Para sa kapangyarihan ng Sariling Espiritu upang labanan ang Mangkukulam, Mambabarang o Albularyo man:

"QUE SECOP DEUS MEUS DEUS NOTIR"

Sa hamon ng kalaban:

Bigkasin ang orasyon ng tatlong beses bago magorasyon pang-atake.

Kapag hinihila ang espiritu para sa komprontasyon:

Bigkasin ang orasyon at pilitin na huwag isara ang mga mata.

Kapag nahuli ang espiritu:

Bigkasin ang orasyon gamit ang dila o ang isip ng tuloy tuloy at magpumiglas hanggang makawala.

Para patayin ang kalaban na humuli:

Kapag nakawala at tinangkang huliin ulit. Itali ang kaliwang kamay sa lubid na itim na ginamit na panghampas sa likod ng isang magppenitensiya sa mahal na araw. Kapag nagkakaroon na ng koneksyon sayo at sa humuhuli sayo ay bigkasin ang "QUE SECOP DEUS MEUS DEUS NOTIR" ng tatlong beses at ang orasyon na "L..E..Meo..R...S..M..Ak..H.." o ang ibang orasyon na ang gamit ay katulad dito. Hawakan ang kutsilyo na binabad sa dugo ng siyam na itim na manok noong mahal na araw at nagtataglay ng 9 na pangalan at saksakin ang sarili. Kung sino man ang nanghuhuli sa iyo ay ang siyang tatanggap ng saksak.


Note:

-Ito ay mga halimbawa ng gamit ng orasyon na aking ibinigay. I don't suggest na gamitin ninyo ang mga ito lalo na ang panghuling instruction.

-Ang huling instruction at ang orasyon na nakapaloob dito ay galing sa demonyo. Ang 9 na manok na itim ay inaalay sa 9 na masamang espiritu sa mahal na araw, na tinatawag at inaalayan upang sila mismo ang magkonsagra sa kutsilyo na iyong magagamit.

-Ang orasyon na "L..E..Meo..R...S..M..Ak..H.." at iba pang orasyon na ang gamit ay katulad nito ay galing sa demonyo. Ito ay hindi sinusulat ng kompleto sa mga librito at minsan ay hindi talaga sinusulat at sinasaulo na lamang dahil na din sa sobrang kasamaan ng orasyon at ang puwedeng idulot ng mga ganitong klase ng orasyon.

4 comments:

FuerzaDivino said...

Sir seems sound interesting un unang orasyon na ibinigay nyo na panlaban sa witch, shaman at witch doctor eto bang una galing sa mentors nyo for good purposes? samantala un basag na huling orasyon na pamuksa ay galing sa evil side - orasyon diabolico.

Anonymous said...

FS sa na bangit mong saksakin mo yon sarili mo? ano yon talagang sasak sakit mo na mag turugo ang katawan mo? o hindi mo padudugoin ang iyong sarili? ano ba ang ibig mog sabihin doon simpre masasaktan ka rin kong susugatin mo sarili mo.

FuerzaDivino said...

kaya nga parang di rekomended un last na orasyon coz masama talaga dahil maaari sinuman gumawa nito ay mapahamak pati buhay nya. Parang suicidal sacrifice o harakiri.

immortal said...
This comment has been removed by the author.