Thursday, September 11, 2008

For Stolen or Missing Things That It Will Be Returned or Found (Not Tested/Proven)

Write the orasyon in a new white paper with a new red or black pen infront of the image of the Virgin Mary. Having candles as your only light. The Orasyon:

"+ CIAMACIA, + AMACIA, + AMSCIALA, + UAISTOU, + ALAM, ++ ELAST LAMASCH. "After writing it, read the orasyon 9 times adding this words after every orasyon "ANG PAG-AARI KO AY MULING BABALIK SA NGALAN NG AMA, NG ANAK NG ESPIRITU SANTO.AMEN.", fold it three times and stick it on your main door. Do this in a Friday at sunset or at exactly 6pm. It is said that if the thing is not yet sold then it will come back after three days. 

2 comments:

FuerzaDivino said...

Sir pwede rin po ba eto dun sa mga tao nanghiram ng bagay o ng pera para ibalik o bayaran ka? counterpart ng oraciones rotundus.

Conjure Rootworker said...

Kulang ang ora na ito at nakuha ito sa libro ni Albertus Magnus. Kelangang gamitan ng pondo para tumalab. Dito pinapasok ang ICUJIR 3,121.