Wednesday, December 3, 2008

El Arma de Moshe Filii de Amram: Podoroso Sagrado Vocales II - Ang Preparasyon

Sa mga sumunod ko na pagsusuri at pagaaral ay unti-unti ko nadidiskobre ang libro at ang kapangyarihan na taglay nito. May mga bagay na nangyayari sa pagpapatuloy ko sa pagtuklas pero ang ganito ay natural na. At sa tulong na din ng aking mga taga-gabay ay nadadaig ko ang mga kakaibang pangyayari na ito.Ang susunod ko na ibabahagi ay ukol sa preparasyon na gagawin para "....matamo ang estado divino upang makumbinsi ang kataastaasang Deus na lumikha, na ikaw ay pagkalooban ng kapangyarihan sa mga Podoroso Sagrado Vocales at maigawad sa iyong espirito at katawan ang Arma...."(Sa madaling salita ay ang preparasyon na siyang hihikayat sa Dios Ama na ipagkaloob sa gagamit ng Arma ang kapangyarihan o autoridad na magamit ang mga Podoroso Sagrado Vocales)
+++++++

(Mga bahagi lamang)


"..kailanma'y hindi mo maaaring dalhin ang libro sa bahay aliwan at sa lugar ng paglalamay, at hindi mo ito ipapahawak sa sinumang may imoral na katawan at espirito....walang sinuman ang may karapatan na dumapo ang kanilang paa sa libro at walang tao o hayop man ang maaaring lumaktaw dito... "


Part 1:

"......Nawa'y ipagkaloob sa iyo ng kataastaasang Deus ang grasya at kabanalan na kinakailangan upang maunawaan ang mataas na misteryo at lihim ng Arma; at upang makamit eto, ikaw ay makontento sa iyong sarili at huwag humiling sa kataastaasang Deus ng mas mataas pa sa nararapat na ipagkaloob sa iyo; sapagkat kapag ikaw ay nagnais na lumipad ng mas mataas pa at nilabag ang kalooban ng kabanal-banalang lumikha, tulad ng ninais makamit ni Luzbel, ikaw ay walang patutunguhan kundi ang kahiya-hiya at kalunos-lunos na pagbagsak sa lupa.


Samakatwid, ikaw ay kinakailangan na maging sukdulang malinis at banal ang paguugali, at isaalang-alang mabuti ang intensyon ng paglalarawan ng pamamaraan sa preparasyon ng Arma, na kinakailangan para matamo ang estado divino upang makumbinsi ang kataastaasang Deus na lumikha na ikaw ay pagkalooban ng kapangyarihan sa mga Podoroso Sagrado Vocales at maigawad sa iyong espirito at katawan ang Arma, na siyang ibinigay ng Deus kay Moshe at sa kanyang mga salinlahi."


Part 2:

"Ang pangunahin na dapat isaalang-alang ay ang kalakasan ng loob, dahil ang tao na mahina ang loob ay madaling saklawin ng mga demonyo, at sa kahinaan ng loob, ikaw ay madali nilang ililihis ng landas upang hindi maabot ang estado divino. Ang kahinaan din ng loob ang siyang nagiging sanhi ng pagiging mainipin na nagreresulta sa pagnanais na agarang maabot ang kapangyarihan upang mapaandar ang mga Podoroso Sagrado Vocales ng walang kapangyarihan mula sa Dios Ama...."


"..isaalang-alang din ang pagsasagawa ng preparasyon sa ligtas na lugar na kung saan walang sinuma'y makakapag-lugmok sa iyo sa kasamaan at karungisan bago pa sa katapusan ng preparasyon, dahil ikaw ay obligado na tapusin kung ano ang iyong sinimulan..."Part 3:


"...tatlong araw bago ang preparasyon ay nararapat na ang iyong mga nakagawian ay maging kainaman lamang; na ikaw ay maging malaya sa mga tungkulin; maging malaya sa pagnanais sa mga materyal na bagay; malaya sa simbuyo ng pakikipagtalik; at ililihim ng mabuti sa ibang tao ang tungkol sa iyong preparasyon.."


"....sa mga araw ng preparasyon ay ikaw ay kinakailangan na magkaroon ng mapayapang buhay at mag-abstinensiya mula sa mga bagay na hindi makatarungan, at mula sa anumang bagay na
kawalang-galang sa Deus, kalaswaan, kayabangan, kasamaan, imoralidad, sa katawan maging sa espirito; halimbawa ay ang labis na pag-inom ng alak at pagkain, pakikipagtalik, pagmumura, paninirang-puri, pagsisinungaling, at lahat ng bagay na walang kabuluhan, sa halip ay gumawa ng mabuti, maging mapagtotoo sa pananalita, panatilihin ang kalinisang budhi sa lahat ng bagay, at huwag kalilimutan ang pagiging mapagkumbaba...."


+++++++


"...walang sinusunod na araw ang pagkamit ng estado divino, ngunit napatunayan na ng mga nakaraang banal na tumanggap ng Arma na ang makapangyarihang pagsisimula nito ay sa unang araw sa linggo* bago ang pagkabuhay...."

note:

*SEMANA SANTA - LUNESANTO


+++++++


--- Ang mga ibang bahagi ay hindi ko na isinulat dahil na rin sa kahabaan nito. Ang mga nakasulat rito ay ang sa tingin ko na importante na tandaan sa preparasyon ng pagkakaroon ng estado divino o maaaring sa literal na meaning ay ang pagkakaroon ng "DIVINE STATUS", na magbibigay ng kapangyarihan para gamitin ang Arma sa pamamagitan ng pag-gamit ng Podoroso Sagrado Vocales. Ang pamamaraan din ng preparasyon ay similar sa turo sa akin noon sa paghahanda sa mahal na araw upang makamit ng buo ang kapangyarihan. Maaari akong magdagdag ng mga bahagi(mga orasyon) at kung meron man ako nakalimutan pero sa ngayon ay ang mga ito muna. ---

+++++++

ANG PREPARASYON

"....at sisimulan na ang paghahanda na gaganapin sa unang umaga ng linggo ng preparasyon..."


"Una, bago pa man sumikat ang araw ay ikaw ay kinakailangan na naka-paligo at nalinisan mo na ang iyong katawan, at magsusuot lamang ng malinis na damit.. lumuhod sa harap ng iyong altar at taos-pusong manalangin sa Dios Ama, pasalamatan siya sa mga grasya na ibinigay niya sa iyo mula ng ikaw ay ipinanganak hanggang sa kasalukuyan, at buong mapagkumbaba mo ipagkatiwala ang iyong sarili sa kanya, at ikumpisal ang lahat ng iyong mga kasalanan, at magmakaawa na ikaw ay kanyang iligtas at patawarin mula sa iyong mga kasalanan. At ipagmamakaawa mo rin na sa darating na panahon na ikaw ay bigyan niya nawa ng grasya at kabanalan na ibigay sa iyo ang kapangyarihan sa mga Podoroso Sagrado Vocales at igawad sa iyo ang Arma, at ikaw ay patnubayan at gabayan ng Dios Ama sa kanyang banal na landas at kagustuhan, ng ikaw ay hindi mahulog sa mga kamay ng mga demonyo at kanilang mga maling gawain at landas...."

"...pagkatapos mo magdasal, bigyan ng pasasalamat, hingan ng tawad at bigyan ng papuri ang kataastaasang Dios Ama ay dasalin mo ang mga orasyon na ito:

PANALANGIN SA DIOS AMA:

PATRIM VENTORUM DEUM "AUM"
RELINQUIS DE MORUM LAUDAMUS
OMNIBUS IN RELICTUM ESCIAMET
ESCIT DOMINO ET DOMINE
CATIBUS ET PATER AC CAELUM
( ............ )
MISE LITUS ET MEORUAM COELIBUS
SEDIT DET IN VIRTICE ET DEO
ABTEROMA SAM CAM APORTOSUM
AC PATREM DEUM
"
(to be continued............)

27 comments:

FuerzaDivino said...

Isa sa Poder ng Encanto De Dios un Panalangin sa Dios Ama rito.

Anonymous said...

KennethMau;

Mahirap ung mga ganitong klase ng ritual/preparasyon. To free ourselves from material desire to attain power? parang katulad ng The Sacred Book of Abramelin the Mage na halos half year ung preparasyon at magpapakabanal muna. BUt its worth it if u success sa ritual. Makoconttrol mo ung mga legions of spirits,demons,angels.
Hindi practical ung mga ganitong practice this modern at busy time pero for reference, this is good.

anong power ba meron sa Podoroso Sagrado Vocales II ?

FilipinoSorcerer said...

Kung sa tutuusin ay 7 days lang na pagsasakripisyo ang hinihingi na kapalit ng panghabambuhay na kapangyarihan, magrereklamo pa ba ang tao?

Paano nga naman ang tao bibigyan ng kapangyarihan kung simpleng sakripisyo lang eh hindi pa magawa? Hindi ako magtataka na ang iba ay hindi nagiging successful sa pagkompleto at paggawa ng mga ritwal dahil na din kulang sila sa pagsasakripisyo. Marami ang may gusto ng instant. Aba kahit demonyo ay hindi ka bibigyan ng instant na kapangyarihan. Kaluluwa mo ang kapalit at mas mabigat iyon kaysa sa pagpupuri at pagsasakripisyo para sa lumikha.

Mapa-albularyo ka man o Mangkukulam, mayroon at mayroon ka dapat gawin na sakripisyo para matamo ang inaasam na kapangyarihan.

Kaya huwag na lang kayo magtaka kung bakit hindi tumatalab sa inyo ang ibang bagay dahil resulta na rin ito ng pagiging kulang niyo sa pagsasakripisyo.

Walang INSTANT sa larangan ng lihim na kultura dahil hindi kayo DEUS.

FuerzaDivino said...

Ako rin nag-sasacrife para matuto ng karunungan lihim kaya naghanap me ng personal na maestro ko para maunawaan ko ng maigi ang mga misteryo ng esoterica. Kasi sanay ako sa tiyaga at tibay ng kalooban para katulad ng Roman Soldier.

gamaliel said...

Oh?! Interesting....yan pala yon... do you think you're sacrifices will, lead you somewhere...bakit?! Katulad karin ba kalinis ni Jesu Christo...the only pure lamb sacrifice to redeem the world of it's feltiness and greed?! Everyone can imitate Christ Jesus doing?! But? the question remain...are you clean without defect? Spiritually and Physically speaking?!

FuerzaDivino said...

Bakit ikaw malinis ka ba? Sino ka ba para manghusga ka ganyan. God knows who I am ikaw kilala ka ba ng Diyos? Bago ka magsalita kilalanin mo muna ang tao tinutukoy mo.

FilipinoSorcerer said...

Yan ang isa sa pinakarason kung bakit mahirap ilahad lahat dito sa site. Ang kahirapan ng tao na katulad mo gamaliel na umintindi sa simpleng instruction.

At sa tanong mo "do you think you're sacrifices will, lead you somewhere" - It already lead me where you will never be, and that was a decade ago.

Hayaan mo na ang mga ganyang tao FuerzaDivino. Ang mga taong ganyan ay puno lamang ng inggit sa kung ano ang nalalaman natin. At kaawa awa sila dahil hanggang pangiinsulto na lamang ang nagagawa nila sa kapwa.

At dahil alam ko naman gamaliel na ikaw ay ilang beses ng nagpalit ng pangalan para manginsulto dito sa site ko ay bibigyan kita ng sample ng karunungan na iniinsulto mo. Bilhin mo na lahat ng agimat na mabibili mo at isabit mo sa leeg mo at baka hindi ka na magising.

Bibigyan kita ng sign. Pag nanaginip ka na ng maliit na tao na nakakulay pula at nakaupo sa dibdib mo ay saka ka matakot. Siguraduhin mo lang na magigising ka agad.

gamaliel said...

YOU'VE HAVE BEEN DEFEATED 2000 YEARS AGO...AND, ALL YOUR SCHEMES ARE JUST THE SAME...NO ONE CAN BE MORE THAN THE SON OF MAN AND THE SON OF GOD ALMIGHTY...WHO HAS GIVEN AUTHORITY IN HEAVEN AND ON EARTH EXCEPT HIS ONE AND ONLY SON...JESUS CHRIST OF NAZARET...BY HIS BLOOD, ALL PEOPLE ARE MADE AS WHITE AS SNOW...THEREFORE, I COVER MY SELF IN THE DIVINE PROTECTION OF THE BLOOD OF JESUS OF NAZARET, THE SAME BLOOD THAT HE SHED ON THE CROSS OF CALVARY AND REDEEM THE WORLD, AND I BIND EVERY EVIL ATTACK AND I BIND EVERY SPIRIT YOU FS WITH THE BLOOD OF THE JESUS CHRIST OF NAZARET, BECAUSE ACCORDING TO THE BIBLE WHATEVER YOU BIND ON EARTH WILL BE BOUND IN HEAVEN....SO, I CLAIM THIS SWORD OF THE SPIRIT, IN THE NAME OF JESUS CHRIST OF NAZARET...AMEN! AMEN! AND AMEN!

FuerzaDivino said...

tatalab lang ang prayer na yan kung nagpapakumbaba ka Hijo pero kung ginagamit mo lang yan sa pagiging arogante,paghahamon at kayabangan wa epek sa iyo yan. Yan ang rule.

gamaliel said...

Hello?! Who's talking?! bakit? FuerzaDivino?! Kayong brod of vipers?! Ang hindi,pakingan, kasi walang ab0mination na tao ang pakingan ng Panginoong Hesu Christo?! Yun Lang sa kanya, yung nananalig at sumasampalataya sa espirito at sa katotohanan...hindi tulad mo?!

matheas95 said...

Gamaliel, wala naman nagpapagalingan dito.. nobody is saying he/she is better than the son of God. there are people in this blog that are interested and keen to know this hidden knowledge. So i suggest just let them have that opportunity.

niphilim.marcus said...

gamaliel, ang rude mo naman. Mag-hunos dili ka nga. Ako ang nahihiya para sa'yo. Kung makipag-away ka halatang insecure ka kay sir FS. Ano ba problema mo?!! Pwede paki-explain?!!

niphilim.marcus said...

***Kamusta na kaya si gamaliel

Batang Samarnon said...

Hi Sir FS, sa wakas ay nakapasok na ako sa site nyo after more than 6 months of viewing your blog. Sana po e maging mapalad din ako na matuto sa inyo. My grandfater is also an albularyo but his untimely demise made me half baked. sana e kayo ang magpuno sa mga kakulangan ko. Maraming salamat po.Sir FS, eto po ang email add ko kcv_samar100@yahoo.com

genesis #15 said...

ahh sir lagi ku na pong binabasa ang blog naito salamat po dahil isinulat nyo ito!!! sir request ku lang po kung may kulam na gamit ung buhok o ung salami... ung pwedeng makita mu ung kinukulam mu!!! thanks poh....

LostHope said...

hello to all, is this site still active? Diko na nakikita or naririnig si sir FS sa mga comments. Sa tagal ng panahon ko na pinaniniwalaan ang mga ganito, ang lola ko meron din ganito at father in law ko ngaun, after i read this site of yours sir FS, i feel in myself something push me to learn and do the things you share para ikakabuti sa sarili sa pamilya at sa mga taong nangangailangan sa tulong ng mga ganito. Sana sir FS dimo pa iniwan ang site na to and hope bumalik ka soon, be active soon, maraming salamat sir FS. . .

ariel said...

magandang umaga po Mr. FS sana po ipagpatuloy po ninyo ang pagbabahagi ng mga nilalaman ng aklat na ito

Anonymous said...

ho poh!!! si r FS musta po!!! interesado po ako sa mga nabasa ko kasi base on my exp. nakulam po ako tnx po...

Mercury said...
This comment has been removed by the author.
Mercury said...

Who is this gamaliel? He keeps on using the name of Master J but at the same time he also keeps on creating trifles. Sir FS is right; kung ayaw mo ng mga post nya e lumayas ka sa site na ito, hindi yung lagi kang gumagawa ka ng shallow, nonsense trifles.

rexmontilla said...

hello,

natututwa naman ako at nakapost nako sa blog na ito. bago lang ako dito pero lagi ko itong binabasa. magandang gabi sa inyo lahat.

Anonymous said...

bago lang ako sa site na ito pero hanga ako kay fs sa kababaang loob nya na i share sa atin ang ibang bahagi ng lihim na karunungan na nalalaman nya ay malaking bagay na magagamit natin sa araw araw tungo pamumuhay na mapayapa at masagana.Salamat..May the good lord bless you always fs.

Anonymous said...

Hello po sana po mahelp nyo po ako kasi meron po dito sa amin na may kilala daw po na mangkukulam kaya lahat ng tao ay tinatakot nya na ipapakulam sa kilala nya.Ngayon po nagalit po sya sa akin dahil sa tsismis na wala namn ako kinalaman. tapos po di na po ako nakakatulog ng maayos at ibaibang sakit na po dumadapo sa akin.tulungan nyo po sana ako makontra po sya.bongm28@yahoo.com

Anonymous said...

mHello po Sir FS, the Hilots hear in my place(north Mindanao) has bn declining in numbers.Unti2 na po silang pumanaw. Dr descendants refuse to take the power/orasyon because they are afraid of the tasks(like they have to go to the cementery, church or the beach at 12-3am to pray or mediate or whatever tasks) .I was asthmatic as a child and they were my "go to ppol". Im just concern that what if this practices will go extinct? I am interested in this art(esp. the healing arts)but it is too scary. How do you prepare your psyche for this kind of art???...

jomar aguila said...

Alam gamaliel uag ka kgad mag xalta ng ganyan xka pumunta ka db xa site ntou para mtuto ndi mang insulto
tama ang sinabi ni filipino sorcerer matuto taung mag sacrifice xa ngaun uala kng mkiktang instant hah matuto taung mag sacrifice at mag intay para tumalab at maxunod ang mga guxto mong mangyari..,

jomar aguila said...

Pumunta akou xa site ntou kci guxto ku dng matuto kai kua fs kea ikw gamaliel uag kng mang inxulto alam naman ntin na kea ka dng pumunta xa site ntou kc gtxto mu dn matuto tpox ganyan ka.,.
guxto ko png mtuto ng kung anu ano pa tungkol xa pangkukulam kc guxto kong mging mhusay na estudyante ni kua fs kea lage akong npunta xa site ntou kung ayaw mu manwala kai kua fs mbuti png uag knang mag coment at pumunta xa site ntou..,

Metusela said...

salamat at nakapasok na ako sa blog na itomagandang gabi sa inyong lahat